W ciągle zmieniającym się świecie menedżerowie muszą być w stanie dostosować się do nowych środowisk i szybko reagować na różne sytuacje. Jest to szczególnie prawdziwe w sektorze finansowym, gdzie zmiany mogą nastąpić w jednej chwili. Kamila Sukiennik, dyrektor Gabinetu Prezesa NBP, jest doskonałym przykładem tego, jak menedżer powinien działać w czasach zmian. Ukończyła prestiżowe uczelnie zagraniczne takie jak Yale, Stanford, a także uzyskała tytuł MBA International Executive Master of Business Administration.

Rola menedżera 

Menedżerowie są odpowiedzialni za kierowanie swoimi zespołami i zapewnienie, że pracują one nad osiągnięciem wspólnych celów. Obejmuje to koordynację zadań, delegowanie obowiązków oraz udzielanie wskazówek i wytycznych. Muszą również upewnić się, że członkowie zespołu mają do dyspozycji niezbędne zasoby i że pozostają zmotywowani w trakcie pracy. Ponadto do ich zadań należy monitorowanie postępów, przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących wydajności. Istotne jest także nagradzanie udanych wysiłków poprzez uznanie lub nagrody, takie jak podwyżki czy premie. Menedżerowie muszą również być w stanie tworzyć strategie sukcesu poprzez zrozumienie trendów w branży i odpowiednie dostosowanie się do nich. 
Podejście Sukiennik do zarządzania koncentruje się na wynikach. Uważa, że o dobrym zarządzaniu świadczą wyniki pracy jej zespołu. Komunikacja i zarządzanie zadaniami oraz projektami to kluczowe elementy pozwalające na szybkie i efektywne osiągnięcie tych wyników. Ponadto podkreśla, że zarządzanie organizacją o tak dużej strukturze, jak Narodowy Bank Polski wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. 

Sukiennik podkreśla również, że kluczem do skutecznego zarządzania jest umiejętność szybkiego reagowania na czynniki zewnętrzne wpływające na codzienną działalność. Jeśli chodzi o zmiany w samym sektorze finansowym, Sukiennik jest zwolenniczką otwartego dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami — klientami, inwestorami, pracownikami — aby każdy z nich rozumiał, jakie zmiany zachodzą i dlaczego są konieczne. Pomaga to stworzyć poczucie otwartości i zaufania pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w daną transakcję lub przedsięwzięcie. 
  
Wreszcie, choć przyznaje, że zmiany mogą być trudne do zaadaptowania, zachęca liderów w organizacjach, aby nie tylko je przyjmowali, ale także wykorzystywali jako okazję do rozwoju; zrozumienie swoich możliwości, a także rozpoznanie obszarów, w których mogą potrzebować dodatkowej wiedzy lub zasobów, może pomóc im wyprzedzić konkurencję, utrzymując bazę klientów zadowolonych i zaangażowanych w oferowany produkt lub usługę.